Een beslissing om te investeren in de vernieuwing of structurele verbetering van je bestaand machinepark en productielijnen,

neem je niet lichtzinnig.In deze blog geven we je enkele redenen en situaties die een een vernieuwing of structurele verbetering meer dan rechtvaardigen. In de meeste situaties ligt een combinatie van redenen aan de grondslag van de beslissing tot investeren. Een rendementsverhoging die zichzelf terugbetaalt, staat daarbij steeds centraal.

 

Productieprocessen versnellen

Nieuwe of vernieuwde machines produceren sneller. Dit betekent dat je dus een hogere output verkrijgt binnen een bepaald tijdsbestek en dus het rendement verder opdrijft. Op die manier betaalt de investering zichzelf snel terug.

 

Om defecten en uitval te vermijden

Wanneer een machinepark steeds verder veroudert, volstaat proactief onderhoud op een bepaald moment niet meer om uitval en defecten te vermijden. Het missen van deadlines of het niet bereiken van de productietargets, kan veel geld kosten.

 

Software voldoet niet langer

De aansturing van industriële machines gebeurt steeds meer door software. Ook op dat vlak staat de evolutie uiteraard niet stil en komen er voortdurend nieuwe versies en nieuwe functionaliteiten op de markt. Wanneer je blijft werken met verouderde machines en productielijnen, dan vertrouw je op een gegeven moment op verouderde software die je mogelijk niet meer kan updaten of waarvoor de support wegvalt. Je verliest hierdoor niet alleen efficiëntie, maar loopt een verhoogd risico op langdurige uitval bij technische problemen.

 

Flexibiliteit verhogen

Moderne productiemachines blinken uit in flexibiliteit. Dit geldt zowel naar een snelle ombouw voor een variatie in productspecificaties als een uitbreiding van de productrange. Aangezien steeds meer klanten ‘producten op maat’ vereisen – vaak in kleine hoeveelheden – zijn een snelle ombouw en flexibele productiemachines essentieel voor een rendabel productieproces. Het verhogen van de flexibiliteit kan een belangrijke aanleiding vormen voor een investering in de structurele aanpassing of vernieuwing van je machinepark.

 

Verdere automatisering

Bij oudere machines of productielijnen gebeurt een groter deel van de handelingen manueel in vergelijking met moderne en hedendaagse machines. Het vernieuwen van een machinepark vormt meestal een uitstekende gelegenheid om verder te automatiseren, wat in vele gevallen de productiekosten fors drukt.

 

Op zoek naar een partner met kennis van zaken?

Wil je weten of in jouw situatie een structurele investering in de verbetering of vernieuwing van je machinepark aangewezen is? Vertrouw op de bijna 100 jaar ervaring van De Pecker Gent. Wij geven je graag advies op maat. Wij beschikken over expertise in verschillende bedrijfssectoren, waardoor we ‘good practices’ van de ene sector kunnen overbrengen naar de andere. Als machinebouwer leveren we projecten van A tot Z op.